با توجه به گستردگی استفاده از محصولات با کیفیتِ لین ، این شرکت در نظر دارد جهت توزیع محصولات خود نسبت به واگذاری نمایندگی انحصاری در استان‌های مختلف اقدام نماید.

هر نماینده شرکت به محض پیوستن به شبکه نمایندگان لین از تمام منافع و مزایای این همکاری برخوردار می گردد.